Jeg hjælper virksomheder med at forbinde purpose, strategi, vision og værdier, så de står stærkt, både indadtil og udadtil.

Min måde at arbejde på er holistisk og strategisk.
Jeg er et powerhouse af en ide- og konceptgenerator.
Jeg designer og faciliterer processer, der guider jer fra A–Z
& er jeres sparringspartner undervejs.

 

Det behøver ikke være svært
at navigere fra hjertet i jeres virksomhed.

Med en klar sammenhæng mellem jeres formål, strategi, vision og kerneværdier, skaber I grundlaget for, lettere at kunne navigere, på et dagligt og operationelt plan.

Når I lever jeres formål og værdier, har i hjertet med i virksomheden.

Jeg faciliterer processen og bringer både jeres viden og kompetencer i spil. På den måde finder vi retningen sammen og går den sammen. 

 

 

Hvad betyder det at leve fra hjertet?

Fra udfordring til potentiale.
I hurtigt omskiftelige og usikre tider, har vi brug for at navigere anderledes end vi har været vandt til før. Vi skal øve os på, at se potentialer i stedet for udfordringer. Sætte retningen for, hvor vi gerne vil hen, i stedet for det vi gerne vil væk fra.

Det betyder, at vi skal åbne op for, og invitere ind i nye måder at gøre tingene på. Vi skal bringe viden og kompetencer i spil, i et samarbejde på tværs af siloer, fagligheder, virksomheder og brancher. Vi skal tage et fælles ansvar, både som enkeltpersoner og som virksomheder – og vi skal gå vejen sammen. Det er i fællesskab vi kan lykkes.

Aktuelt eksempel:
Bæredygtighed – en svær ting at kommunikere

Der er virkelig mange eksempler på både Green washing, hush washing og den svære kommunikation omkring bæredygtighed. Men hvad ville der ske, hvis vi i stedet for at pege fingre og udskamme hinanden, forsøgte at hjælpe i stedet?
Det behøver faktisk ikke være så svært, men det kræver ansvar, mod og ærlighed.  

 

Det er ikke udfordringen, men tilgangen.
I stedet for at gå i quick fix, går vi i dybden. Vi åbner op, undersøger, får indsigter, idéer og sammensætter nye løsninger.

På hylden

Jeg faciliterer, kommer med metoder, erfaring og nysgerrighed.
I kommer med viden, åbenhed og tid.

Purpose, værdier og forankring

Purpose og værdier er med til at hjælpe os navigere i verden. Men for at leve dem, er vi nødt til at skabe fælles forståelse og oplevelse af de enkelte værdier i praksis. Hvad betyder de for mig, for dig, for os, for det vi gør, siger, arbejder med, for verden og for fællesskabet, indadtil og udadtil.

Vi faciliterer workshops og øvelser der hjælper jer til at skabe et stærkt fælles grundlag og navigationsværktøj.

Workshops og facilitering

Vi designer og faciliterer workshops, skabt ud fra det eller de behov der måtte være. 
Vores tilgang er Wholistisk og betyder at vi har en 360 graders tilgang og et både ydre og indre fokus.

Visuelle koncepter og storytelling

Vi skaber visuelle koncepter & storytelling. Udformet i formater der understøtter din virksomheds værdier, purpose og kommunikation, både indadtil og udadtil.

Se mere på:
www.emmi.dk &
www.funchmikkelsen.dk

 

Crafting Dialogue - et rum med muligheder

Jeg holder rum for at mødes menneske til menneske, med samtaler og fordybelse i emner vi sjældent har tid til i hverdagen, samt en mindful aktivitet der skaber forbindelse mellem hoved og krop.
Rummet kan holde:
1. Et overordnet formål, emne eller tema
3. Fokus udelukkende på væren og emergens

Læs mere på Crafting Dialogue